Description of DaluxFM

Mobil håndtering af HelpDesk, FM-opgaver og assets for drifts- og servicepersonale.

Drift og vedligehold:
——————————–
Alle opgaver og HelpDesk-indmeldinger kan håndteres 100% mobilt af drifts-
og servicepersonale, udførerende eller af eksterne leverandører.

Der er komplet overblik over alle udestående indmeldinger og opgaver i teamet, og der kan oprettes nye opgaver mobilt, direkte på stedet med annotering på fotos – også offline.

Asset / Teknikanlæg
———————————
I asset-modulet kan udstyr, teknikanlæg, materiale og meget andet registreres mobilt med billede. Skan en QR-kode for hurtigt opslag for stamdata, billeder og dokumenter.

Man kan desuden registrere assets og teknikanlæg med mobil eller tablet, eller gennemgå tilstanden af bygningsdele / teknik på stedet.

Arealforvaltning
——————————–
Få adgang til alle etageplaner og modeller i marken inkl. rumdata. Opdatér rumdata med mobil eller tablet på stedet.

Funktioner:
– Håndtering af HelpDesk-indmeldinger
– Håndtering af opgaver
– Fotos fra iPad/iPhone/Android med annotering
– Opgaver kan relateres direkte til CAD/BIM (rum/bygningsdele).
– Offline oprettelse og håndtering af opgaver
– Komplet historik for den enkelte opgave
– Opslag og registrering af assets (teknikanlæg, udstyr m.v.)
– Download driftmanualer, servicerapporter m.v. fra assets direkte fra mobilen
– Skanning af QR-koder for hurtig opslag eller registrering af opgaver
– Mulighed for at eksterne leverandører kan håndtere rekvisitioner mobilt med direkte feedback til DaluxFM
– Se og redigere rumdata direkte fra etageplaner
Mobile handling HelpDesk, FM tasks and assets for operating and service personnel.

Operation and maintenance:
——————————–
All tasks and helpdesk incoming data can be handled 100% of mobile operating
 and service personnel, perform end or by external suppliers.

A full overview of all outstanding incoming data and tasks within the team, and that can create new jobs mobile, directly on site with annotation of photos – even offline.

Asset / Engineering Construction
———————————
In asset module, equipment, engineering construction, material and other registered mobile with the image. Scan a QR code for quick lookup for master data, images and documents.

You can also capture the assets and technology systems with mobile or tablet, or review the condition of building / engineering on site.

land Management
——————————–
Access all floor plans and models in the field incl. space data. Update space data with mobile or tablet on site.

  

features:
– Handling of incoming data help line-
– Managing tasks
– Photos from iPad / iPhone / Android with annotation
– Tasks can be related directly to CAD / BIM (room / building).
– Offline creating and managing tasks
– Complete history for each task
– Sticky and registration of assets (technology, machinery, equipment, etc.)
– Download Operating manuals, service reports, etc. from assets directly from your phone
– Scanning QR codes for quick look-up or registration of assignments
– Ability to external suppliers can handle requisitions mobile with direct feedback to DaluxFM
– View and edit spatial data directly from floor plans
– Fejlrettelser og forbedret ydeevne

App Information of DaluxFM

App Name DaluxFM
Package Name air.com.dalux.daluxfm
Version
Rating ( 14 )
Size 36.0 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *