ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

Description of ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต)
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดทำโดย นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิติธนกูร

เนื้อหาของสื่อประกอบด้วย
– เนื้อหาและเสียงบรรยายประกอบการศึกษา
– ภาพตัวอย่างประกอบ
– มีกิจกรรมท้ายบทเรียน
Lessons electronic pocket computer (tablet).
Seminar series: Using the library to study.
For class 1
Prepared by Ms. Flawless Scholar Piampiti Constitution Gurnee

Consists of media content
– Content and educational lecture.
– Sample images
– End of lesson activities

App Information of ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

App Name ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้
Package Name air.com.blogspot.krupitpimon.Library1
Version
Rating ( 58 )
Size
Requirement 2.2 and up
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: ,

Related Posts of ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

Hayri Küçükdeniz Kuran Meali

Hayri Küçükdeniz Kuran Meali

Color Pop-ACIX

Color Pop-ACIX

Portuguesa SporTV

Portuguesa SporTV

U.E. Adolfo Burton.

U.E. Adolfo Burton.

Monde

Monde

Limelocker

Limelocker

PublicAuto

PublicAuto

Pequeñín

Pequeñín

13 EnVivo

13 EnVivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *