ศัพท์เล่มแรกของหนู 1+

ศัพท์เล่มแรกของหนู 1+

Description of ศัพท์เล่มแรกของหนู 1+

Special Product for MISBOOK Subscribe only
บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ใช้ร่วมกับหนังสือ “ศัพท์เล่มแรกของหนู เล่ม 1 (พร้อม App for Android)”
ISBN 978-616-527-620-7

เงื่อนไขการใช้งาน Application
1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส *** (เฉพาะหนังสือที่มี App) ***
2. ต้องกรอก Serial Number ที่ให้มาพร้อมกับหนังสือ
3. Serial Number 1 ชุด สามารถใช้ลงทะเบียนได้ 15 ครั้ง
4. กรุณาเก็บ Serial Number ไว้ กรณีลบ Application ทิ้ง ต้องลงทะเบียนใหม่
5. App นี้สำหรับมือถือ/แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Ver.2.3.3 ขึ้นไป
6. ขนาดหน้าจอที่แนะนำ มือถือขนาด 4 นิ้วขึ้นไป/แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้วขึ้นไป

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน
1. ในการลงทะเบียนจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet
2. เปิด Application ของหนังสือที่ Download มา จะพบกับหน้าจอสำหรับลงทะเบียน
3. กรอก Serial Number ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือลงในช่อง “Serial Number” และกดปุ่ม “Submit”
4. เมื่อกรอก Serial Number ถูกต้อง ท่านจึงจะสามารถใช้งาน Application ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email : [email protected]
Facebook : MISAppStore
Special Product for MISBOOK Subscribe only
Special service for customers who purchase the book from the publisher EMI Rs.

Conjunction with the book “Vocabulary Workbook Volume 1 (with App for Android)”.
ISBN 978-616-527-620-7

Terms of Use Application
One. Customers who bought this book from the publisher MiB S *** (only books with App) ***.
Two. Required to complete Serial Number that was included with the book.
3. Serial Number 1 kit can be used up to 15 times.
4th., Please keep up the deleted Application Serial Number to register the new left.
5. App for mobile / tablet. Operating system Android Ver.2.3.3 up.
6th. Larger screen at 4 inches or more mobile / tablet with 7-inch and above.

How to register the
One. During registration required to connect to Internet.
. 2 Download Application of books to find a screen for registering.
Three. Enter the Serial Number into the box comes with a “Serial Number” and press “Submit”.
. 4 Enter Serial Number is correct, you can use the Application.

For more information
Email: [email protected]
Facebook: MISAppStore
Bug Fixes.

App Information of ศัพท์เล่มแรกของหนู 1+

App Name ศัพท์เล่มแรกของหนู 1+
Package Name air.com.misbook.firstdictionarysn
Version
Rating ( 27 )
Size 41.0 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *